ماموریت شرکت نما آفرین:


شرکت نماآفرین، متشکل از نیروی کار متخصص و مجرب در زمینه ساختمان، ضمن ارتقا کیفی وضعیت موجود، با استفاده از خلاقیت و نوآوری، کار گروهی و استفاده بهینه از منابع و امکانات، جهت اجرای با کیفیت نما و همچنین تولید مبلمان چوبی داخلی و خارجی، تلاش می کند تا همواره به جایگاه برتری در بخش صنعت ساختمان نایل آید.ارزش های سازمانی شرکت نما آفرین:


مشتری مداری: این شرکت در صدد افزایش رضایتمندی مشتریان با روش های مختلفی از جمله ارائه محصولات با کیفیت، اجرای با کیفیت، جهت کاهش آسیب نما و ارتباط مداوم با مشتریان می باشد.

خلاقیت و نوآوری: شرکت نما آفرین همواره به دنبال ابداع راه های جدید جهت ارائه طرح های نو و مدرن و اشاعه روحیه نوآوری در پروژه های گوناگون می باشد.

مسئولیت پذیری و پاسخ گویی: برای تحقق این امر، مسئولیت اقدامات خود را می پذیریم و پاسخ گویی به مشتریان را از جمله وظایف اصلی خود می دانیم.

گروه اجرایی نما آفرین

با ما در شبکه های اجتماعی همراه شوید